foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Logo

 W dniu 16 października 2018 r. o godz. 12.00 w Warszawie ul. Batorego 3/5 przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się pikieta stacjonarna organizowana przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy udziale Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” oraz znacząca część środowiska kolejarskiego nie może bezczynnie czekać na tragiczne wydarzenia, które w brutalny sposób obnażą niedoskonałości obecnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa na obszarze kolejowym.

Stanowczo nie godzimy na dalsze marnotrawienie środków publicznych, wydatkowanych na utrzymywanie prywatnych firm ochrony, które nie posiadają jakichkolwiek uprawnień do skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa. Na czele tych firm niejednokrotnie stoją osoby wywodzące się z poprzedniego układu, dbające wyłącznie o swoje partykularne interesy. Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało projekt, który podporządkowuje formację bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Jest to rozwiązanie najlepsze, nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa obszarów kolejowych i wszystkich osób korzystających z usług kolei, ale również bezpieczeństwa publicznego.

Czytaj więcej...

Prezydium KK NSZZ Solidarność z głęboką dezaprobatą przyjęło fakt złożenia przez rząd RP skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącej zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych bez przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji z partnerami społecznymi w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Prezydium Komisji Krajowej zwróciło uwagę, iż kwestia proponowanych przez Komisję Europejską zmian w tej dyrektywie była wcześniej przedmiotem opiniowania przez partnerów społecznych oraz dyskusji w Radzie Dialogu Społecznego. NSZZ „Solidarność” prezentował jednoznaczny pogląd, że zmiany wprowadzane w dyrektywie o pracownikach delegowanych wpłyną pozytywnie na sytuację polskich pracowników wysyłanych do pracy zagranicą, gdyż spowodują ograniczenie ich dyskryminacji w odniesieniu do standardów zatrudnienia i wynagrodzenia przyjętych w państwie wykonywania pracy.

"Stanowisko rządu było odmienne, powodowane błędnym w naszej ocenie paradygmatem budowania polskiej konkurencyjności poprzez zaniżanie kosztów pracy. Choć nie doszło do porozumienia, istotna była możliwość przedyskutowania naszych rozbieżnych stanowisk. Obecnie jednak rząd podejmując decyzję o próbie zablokowania tej korzystnej dla polskich pracowników dyrektywy nie uznał za stosowne przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji w tej kwestii. Należy uznać to za rażące naruszenie zasad dialogu społecznego. Choć nie ma prawnego wymogu poinformowania partnerów społecznych o planowanym fakcie złożenia skargi do TSUE, to  istnieje coś takiego jak dobre obyczaje i działania mające na celu budowanie  kultury wzajemnego porozumienia i szacunku. W sytuacji gdy wyraźnie widać, że w sprawach istotnych dla pracowników strona związkowa prezentuje odmienny pogląd od strony rządowej,  poszanowanie dla konstytucyjnej zasady popierania dialogu społecznego winno spowodować, że rząd RP z wyprzedzeniem przedstawi informację o planowanej skardze oraz przedstawi jej założenia" - czytamy w stanowisku Prezydium KK

Tutaj pisaliśmy na temat skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE

Źródło: https://www.tysol.pl/a24654-Solidarnosc-krytykuje-decyzje-rzadu-w-sprawie-pracownikow-delegowanych

fot. Shutterstock

 

Zapraszamy członków Związku do udziału w XXXVI Pielgrzymce Ludzi Pracy do Częstochowy, która odbędzie się w dniach 15 – 16 września 2018 r. Tegoroczna pielgrzymka ma wyjątkowy charakter, ponieważ odbywa się w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

W tym roku, nasze pielgrzymowanie zyskuje intencję szczególną: podziękowanie za sto lat niepodległości Polski.[…] Ludzka praca i niepodległość nawzajem się warunkują i szczególnie w Polsce są ze sobą integralnie związane. To przecież w naszym kraju, o niepodległość wyraźnie i skutecznie upomnieli się w sierpniu 1980 roku właśnie ludzi świata pracy. „Mamy obowiązek pielęgnować nadzieję Sierpnia’80” – mówił w 1984 roku, kilka miesięcy przed swoją męczeńską śmiercią bł. ks. Jerzy Popiełuszko. W tym roku […] udajemy się na Jasną Górę, po to właśnie by tę nadzieję pielęgnować i poprosić o pomyślność dla naszej Ojczyzny. […]Spotkajmy się na Jasnej Górze!” – z listu Piotra Dudy, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Pismo ws. pielgrzymki

Źródło: Region Mazowsze