foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

csm II Kongres Rozwoju Kolei 727b93f99d
29 stycznia na PGE Narodowym w Warszawie odbył się II Kongres Rozwoju Kolei, na którym rozmawiano o przyszłości i perspektywach transportu kolejowego w Polsce. Wzięło w nim udział kilkaset osób, w tym prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Inwestycje kolejowe, program Kolej+ oraz rozwój przewozów towarowych – to tylko kilka tematów, o których dyskutowali uczestnicy II Kongresu Rozwoju Kolei. W debatach udział wzięli m.in. przedstawiciele rządu RP, prezesi spółek kolejowych, liderzy opinii oraz reprezentanci świata nauki i władz samorządowych.

Głównym celem II Kongresu Rozwoju Kolei było wyznaczenie kierunków dalszego rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Ze względu na sukces ubiegłorocznej - 1. edycji Kongresu, Grupa PKP dostrzegła potrzebę kontynuacji wydarzenia. Sprawdziła się formuła, według której organizatorami były cztery Spółki Grupy PKP: PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP Intercity S.A. oraz PKP Cargo S.A.

Spółki PKP organizując Kongres, chciały pokazać, jak dzięki inwestycjom kolej zmienia się i rozwija, zyskując coraz mocniejszą pozycję transportową w Polsce oraz w Europie, a nawet na świecie. Dzięki rządowym programom przywracane są połączenia, modernizowane są linie kolejowe, a na wielu stacjach budowane są nowe perony i zwiększa się komfort obsługi pasażerskiej.

30830

Walczymy o podwyżki dla wszystkich pracowników budżetówki.

Protesty pod wszystkimi Urzędami Wojewódzkimi w kraju, które odbędą się w czwartek, 4 kwietnia, o godz. 15.00 są kolejnym działaniem Solidarności wobec załamania się rozmów z rządem w sprawie podwyżek w całej budżetówce. Domagamy się m.in.:

- Podwyżek w sferze finansów publicznych,
- Wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek
- Odmrożenie wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego (bez tych instrumentów rachunki za prąd wzrosną w przyszłym roku o kilkadziesiąt proc., a zakładom energochłonnym grozi likwidacja),
- Niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat

Fot. TS
Źródło: https://www.tysol.pl/a30830-O-co-walczy-NSZZ-Solidarnosc-

Ulotki do pobrania:
Ulotka_1
Ulotka_2

Czytaj więcej...

30696
Prezydium Sekcji Regionalnej Kolejarzy NSZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego z niepokojem i dezaprobatą przyjmuje dalece niezadowalający zakres prac inwestycyjnych prowadzonych na odcinku świętokrzyskim krajowej linii kolejowej nr 25, łączącej Polskę północno–zachodnią (Szczecin) z południowo–wschodnią (Przemyśl).
 Zdaniem Sekcji Regionalnej Kolejarzy, roboty na odcinku ze Skarżyska-Kamiennej do Sandomierza, prowadzone są w sposób rwany, chaotyczny i niegwarantujący kompletnej drogi kolejowej wyposażonej zarówno w nowoczesne torowiska jak i niezbędną elektryfikację. 

Prezydium Sekcji Regionalnej Kolejarzy Regionu Świętokrzyskiego domaga się także od rządu RP niezbędnej korekty Krajowego Programu Kolejowego tak, aby omawiana linia (także na odcinku świętokrzyskim) mogła realnie wejść do planów inwestycyjnych. Jest to zasadne tym bardziej, że powinna ona w przyszłości stanowić ważny element głównej inwestycji krajowej, jaką będzie (zlokalizowany między Łodzią a Warszawą) Centralny Port Komunikacyjny.

Prezydium Sekcji Regionalnej Kolejarzy NSZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego z niemniejszym zaniepokojeniem przyjmuje także ostatnie decyzje rządu dotyczące poważnych utrudnień związanych z brakiem środków na modernizację innej, strategicznej dla regionu drogi kolejowej, biegnącej z Krakowa, przez Kielce do Warszawy, czyli linii nr 8. 

mk

fot. T.  Gutry Tygodnik Solidarność
Źródło: https://www.tysol.pl/a30696-Stanowisko-Prezydium-Sekcji-Regionalnej-Kolejarzy-S-