foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Gdańsk, 18 sierpnia 2017 r.


Szanowni Koledzy i Koleżanki!

       

Pomorski Komitet Obrony Demokracji zgłosił na 31 sierpnia całodobowe zgromadzenie pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności w Gdańsku. Zamierza zorganizować uroczystości 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych na które NSZZ Solidarność otrzymała od KOD zaproszenie. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uznało to za bezczelną prowokację, wskazując, że zaprasza się jubilata na jego własne urodziny i to w sytuacji, gdy od blisko 30 lat sami organizujemy te uroczystości.
Komitet Obrony Demokracji od dłuższego czasu próbuje się kreować na nowy powszechny ruch obywatelski, który ich zdaniem jest „nową” Solidarnością. Prowokacja z uroczystościami podpisania porozumień sierpniowych jest jednym z istotnych kroków w drodze do tego celu. Jest swoistym poligonem doświadczalnym jak daleko mogą się posunąć.

Czytaj więcej...

PIP Plakata

Na prośbę Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zamieszczamy poniżej szczegóły dotyczące ogólnopolskiego konkursu na najaktywniejszych społecznych inspektorów/ inspektorki pracy z prośbą o aktywne włączenie się i zgłaszanie wniosków do właściwych Wam Okręgowych Inspektoratów Pracy.

Zależy nam, jako NSZZ „Solidarność” na aktywizacji i popularyzacji tej bardzo odpowiedzialnej i potrzebnej funkcji społecznej związanej z ochroną i poprawą warunków pracy. Z pewnością w waszych regionach i strukturach są osoby, które otrzymały już kiedyś to wyróżnienie i chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami. Czasu jest już niewiele - Okręgowe Inspektoraty Pracy czekają na zgłoszenia kandydatów do 15 września. Prośba o przesyłanie kopii dokumentacji także do wiadomości waszych struktur i regionów. Zgodnie z regulaminem konkursu (poniższy link) – organizacje związkowe proszone są o opisanie i wskazanie we wnioskach konkursowych działań systemowych, które w wyniku działalności społecznych inspektorów pracy wpłynęły na poprawę warunków pracy.

https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/6002,konkurs-o-tytul-najaktywniejszego-spolecznego-inspektora-pracy-.html

 

20160605 112101Dnia 30 czerwca 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele strony rządowej Marek Gróbarczyk – minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Dorota Arciszewska-Mielewczyk – przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przedstawiciele strony pracodawców Paweł Brzezicki – Przewodniczący Związku Armatorów Polskich i przedstawiciele strony pracowników. Stronę pracowników reprezentowali Andrzej Kościk – Współprzewodniczący Zespołu, Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” oraz Przewodniczący FZZMiR i OZZOiM.

Głównym punktem posiedzenia było wystąpienie Roko’ego Mrvicy z chorwackiego Ministerstwa Morza, Transportu i Infrastruktury. Zaprezentował on system zabezpieczeń społecznych marynarzy funkcjonujący w Chorwacji.

Na podstawie informacji biura prasowego MGMiŻŚ

 

Zdjęcie użytkownika Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej.W dniach 06-08.06.2017 roku w Zakopanem odbyło się VI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej. Stało się tradycją, że gościem z Komisji Krajowej był Bogdan Kubiak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej. Podczas dyskusji jak zawsze służył dobra radą i wskazał kierunki w jakich powinniśmy się poruszać. Opowiedział również o pracach nad nowym systemem emerytalnym oraz innych projektach NSZZ Solidarność.
Gościem specjalnym, który przyleciał do nas specjalnie z Brukseli był Josef Maurer - Political Assistant for Civil Aviation (Asystent polityczny ds. lotnictwa cywilnego) w ETF (Europejska Federacja Transportowców). Mówił o związkowych problemach w Europie i o akcjach prowadzonych przez związkowców.
Podczas WZD KSPTLiOL Rada Sekcji potwierdziła Uchwałą przystąpienie do Sekcji kolejnych organizacji zakładowych. Nowi członkowie KSPTLiOL to: Organizacja Zakładowa z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, Organizacja Zakładowa z Portu Lotniczego Poznań-Ławica, Organizacja Zakładowa z Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice oraz Organizacja Zakładowa z Firmy ACS.

Czytaj więcej...

http://www.etf-europe.org/files/images/47088.jpg

etf

Przedstawiciele krajowych sekcji branżowych zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Transportowców NSZZ "Solidarność" uczestniczą w Kongresie ETF. Delegaci mają podjąć decyzje ws. programu działań ETF dla kolejnych władz oraz podtrzymać szczegółową debatę na temat najważniejszych zagadnień związanych ze zobowiązaniem ETF, aby stać zawsze po stronie swoich członków. Potrzeba analizy obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej jest ujęta w haśle, pod którym odbywa się Kongres "Uczciwy transport dla Europy - Sprawiedliwość Społeczna, Solidarność, Jedność” i wymaga dalszego wspólnego działania.

24 maja nastąpiło oficjalne otwarcie obrad Kongresu przez Eduardo Chagasa, przewodniczących hiszpańskich związków zawodowych oraz przedstawicieli Ministerstwa Transportu Hiszpanii oraz miasta Barcelona. Na sali obecni byli również komisarz Parlamentu Europejskiego V. Bulc oraz Minister Transportu Malty.