foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" informuje, że w dniach 9 i 10 listopada 2022 r. w Działdowie ul. Grunwaldzka 32" Sala Działdowo w Dolinie" odbędą się stacjonarne posiedzenia:
-  9 listopada 2022 r. godz. 12:30 Prezydium Rady KST NSZZ "Solidarność"
-  9 Listopada 2022 r. godz 16:00-19:00 Rady KST NSZZ "Solidarność"
 

Informujemy, iż w dniu 15 kwietnia 2019 r. w Warszawie, ul. Wileńska 2/4 odbędzie się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”. Początek spotkania o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej na IV piętrze.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Uchwała ws. terminu i miejsca XVI Kongresu Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność".
 3. Uchwała ws. rozliczenia środków otrzymanych na wsparcie statutowych działań związku w 2018 r.
 4. Uchwała ws. pozyskania środków ma wsparcie działań statutowych w roku 2019.
 5. Uchwała ws. rozliczenia wykonania budżetu KST w roku 2018.
 6. Uchwała ws. preliminarza budżetowego KST na rok 2019.
 7. Uchwała ws. przyjęcia sprawozdania KST za rok 2018.
 8. Aktualna sytuacja pracownicza w poszczególnych branżach zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Transportowców.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.

  Przewodniczących prosimy, aby o terminie i miejscu posiedzenia Rady KST powiadomili członków Rady z poszczególnych Sekcji Krajowych.

Informujemy, iż w dniu 29 listopada 2018 r. w Warszawie, ul. Wileńska 2/4 odbędzie się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”. Początek spotkania o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej na IV piętrze.

Przewidywany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja z posiedzenia XXIX KZD.
3. Aktualna sytuacja pracownicza w poszczególnych branżach zrzeszonych
w Krajowym Sekretariacie Transportowców.
4. Sprawy organizacyjne i finansowe dotyczące funkcjonowania KST.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.

Przewodniczących prosimy, aby o terminie i miejscu posiedzenia Rady KST powiadomili członków Rady z poszczególnych Sekcji Krajowych.

KONGRES LOGO

 

Stosownie do postanowień Uchwały nr 159/2018 Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" z dnia 19 kwietnia 2018 r. informujemy, iż XV Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2018 r. w SANGATE Hotel w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 32 (dawniej Hotel GROMADA AIRPORT).

Przyjazd delegatów oraz zakwaterowanie i wydawanie dokumentów Kongresu przewidywane jest 21 czerwca b.r. od godziny 14.00. Od godz. 14.30 zapraszamy na obiad.

Rozpoczęcie obrad planowane jest około godziny 15.00. Wyjazd delegatów dnia 22 czerwca do godz. 12.00.