foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Informujemy, iż w dniu 29 listopada 2018 r. w Warszawie, ul. Wileńska 2/4 odbędzie się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”. Początek spotkania o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej na IV piętrze.

Przewidywany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja z posiedzenia XXIX KZD.
3. Aktualna sytuacja pracownicza w poszczególnych branżach zrzeszonych
w Krajowym Sekretariacie Transportowców.
4. Sprawy organizacyjne i finansowe dotyczące funkcjonowania KST.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.

Przewodniczących prosimy, aby o terminie i miejscu posiedzenia Rady KST powiadomili członków Rady z poszczególnych Sekcji Krajowych.

KONGRES LOGO

 

Stosownie do postanowień Uchwały nr 159/2018 Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" z dnia 19 kwietnia 2018 r. informujemy, iż XV Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2018 r. w SANGATE Hotel w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 32 (dawniej Hotel GROMADA AIRPORT).

Przyjazd delegatów oraz zakwaterowanie i wydawanie dokumentów Kongresu przewidywane jest 21 czerwca b.r. od godziny 14.00. Od godz. 14.30 zapraszamy na obiad.

Rozpoczęcie obrad planowane jest około godziny 15.00. Wyjazd delegatów dnia 22 czerwca do godz. 12.00.

Informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Warszawie, ul. Wileńska 2/4 odbędzie się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”. Początek spotkania o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej na IV piętrze.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Uchwała ws. terminu i miejsca XV Kongresu Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność".
 3. Uchwała ws. rozliczenia środków otrzymanych na wsparcie statutowych działań związku w 2017 r.
 4. Uchwała ws. pozyskania środków ma wsparcie działań statutowych w roku 2018.
 5. Uchwała ws. rozliczenia wykonania budżetu KST w roku 2017.
 6. Uchwała ws. preliminarza budżetowego KST na rok 2018.
 7. Uchwała ws. przyjęcia sprawozdania KST za rok 2017.
 8. Aktualna sytuacja pracownicza w poszczególnych branżach zrzeszonych
      w Krajowym Sekretariacie Transportowców.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.

  Przewodniczących prosimy, aby o terminie i miejscu posiedzenia Rady KST powiadomili członków Rady z poszczególnych Sekcji Krajowych.

Informujemy, iż posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. w Warszawie, ul. Wileńska 2/4. Początek spotkania o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej na IV piętrze.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Uchwała Rady KST w sprawie ustalenia klucza wyborczego na kadencję 2018-2022.
 3. Uchwała w sprawie powołania Komisji Wyborczej Krajowego Sekretariatu Transportowców.
 4. Informacja z prac Krajowej Komisji Wyborczej oraz Komisji Statutowej Krajowego Zjazdu Delegatów.
 5. Aktualna sytuacja pracownicza w poszczególnych sekcjach zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Transportowców.
 6. Wolne wnioski i sprawy różne.

Przewodniczących Rad Krajowych Sekcji prosimy, aby o terminie i miejscu posiedzenia Rady powiadomili członków Rady KST z poszczególnych krajowych sekcji.