foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

KRAJOWY SEKRETARIAT TRANSPORTOWCÓW

jest strukturą branżową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".
W Sekretariacie Transportowców zrzeszonych jest sześć krajowych sekcji działających w branży transportowej:

Krajowa Sekcja Kolejarzy

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków

Krajowa Sekcja Portów Morskich

Krajowa Sekcja  Przedsiębiorstw Zaplecza Kolei

Krajowa Sekcja Drogownictwa i Transportu Drogowego

Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi LotniskowejPrezydium

Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" kieruje bieżącą pracą Sekretariatu.

Władze

Władzami Krajowego Sekretariatu Transportowców są:

Kongres Sekretariatu

Rada Sekretariatu

Komisja Rewizyjna