foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

30830

Walczymy o podwyżki dla wszystkich pracowników budżetówki.

Protesty pod wszystkimi Urzędami Wojewódzkimi w kraju, które odbędą się w czwartek, 4 kwietnia, o godz. 15.00 są kolejnym działaniem Solidarności wobec załamania się rozmów z rządem w sprawie podwyżek w całej budżetówce. Domagamy się m.in.:

- Podwyżek w sferze finansów publicznych,
- Wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek
- Odmrożenie wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego (bez tych instrumentów rachunki za prąd wzrosną w przyszłym roku o kilkadziesiąt proc., a zakładom energochłonnym grozi likwidacja),
- Niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat

Fot. TS
Źródło: https://www.tysol.pl/a30830-O-co-walczy-NSZZ-Solidarnosc-

Ulotki do pobrania:
Ulotka_1
Ulotka_2

Czytaj więcej...

30696
Prezydium Sekcji Regionalnej Kolejarzy NSZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego z niepokojem i dezaprobatą przyjmuje dalece niezadowalający zakres prac inwestycyjnych prowadzonych na odcinku świętokrzyskim krajowej linii kolejowej nr 25, łączącej Polskę północno–zachodnią (Szczecin) z południowo–wschodnią (Przemyśl).
 Zdaniem Sekcji Regionalnej Kolejarzy, roboty na odcinku ze Skarżyska-Kamiennej do Sandomierza, prowadzone są w sposób rwany, chaotyczny i niegwarantujący kompletnej drogi kolejowej wyposażonej zarówno w nowoczesne torowiska jak i niezbędną elektryfikację. 

Prezydium Sekcji Regionalnej Kolejarzy Regionu Świętokrzyskiego domaga się także od rządu RP niezbędnej korekty Krajowego Programu Kolejowego tak, aby omawiana linia (także na odcinku świętokrzyskim) mogła realnie wejść do planów inwestycyjnych. Jest to zasadne tym bardziej, że powinna ona w przyszłości stanowić ważny element głównej inwestycji krajowej, jaką będzie (zlokalizowany między Łodzią a Warszawą) Centralny Port Komunikacyjny.

Prezydium Sekcji Regionalnej Kolejarzy NSZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego z niemniejszym zaniepokojeniem przyjmuje także ostatnie decyzje rządu dotyczące poważnych utrudnień związanych z brakiem środków na modernizację innej, strategicznej dla regionu drogi kolejowej, biegnącej z Krakowa, przez Kielce do Warszawy, czyli linii nr 8. 

mk

fot. T.  Gutry Tygodnik Solidarność
Źródło: https://www.tysol.pl/a30696-Stanowisko-Prezydium-Sekcji-Regionalnej-Kolejarzy-S-

 

 

Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Transportu Eduardo Chagas spotkał się z transportowcami z „Solidarności” Zrozumienie codziennej rzeczywistości, w której funkcjonować muszą pracownicy transportu w całej Europie ma kluczowe znaczenie dla działań ETF na platformie europejskiej i skutecznego wspierania inicjatyw w poszczególnych krajach. 5 lutego br. odbyło się w Gdyni spotkanie przedstawicieli ETF z szefami sekcji, zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Transportowców NSZZ „Solidarność”.

W trakcie szeroko zakrojonej dyskusji podnoszono temat trudnej sytuacji pracowników transportu w Polsce. Była mowa m.in.: o kierowcach ciężarówek pracujących bez dostępu do podstawowych udogodnień, takich jak toalety czy prysznice, o liberalizacji i fragmentacji kolei, o zagadnieniach związanych z edukacją i szkoleniem marynarzy, a także o "ryanairyzacji" lotnictwa, która szkodzi całemu sektorowi. Obecne na spotkaniu przedstawicielki TKZ przy Ryanair opowiedziały o nieuczciwym i sprzecznym z polskim i europejskim prawem traktowaniu pracowników oraz próbach zniszczenia związku zawodowego. Zwracały uwagę na korelację między warunkami pracy personelu a bezpieczeństwem pasażerów.

Dyskusja na temat metod stosowanych przez Ryanair w Polsce oraz dramatycznych warunków pracy w tej firmie będzie kontynuowana na spotkaniu ze związkowcami pod koniec miesiąca w Warszawie. Przedstawiciele ETF liczą również na możliwość podjęcia rozmów na ten temat z ministerstwami: Infrastruktury oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Warto przypomnieć, że w listopadzie 2018 r. Solidarność zaapelowała do rządu o reakcję na naruszanie przez Ryanair polskiego prawa pracy (informacja tutaj).

Spotkanie było świetną okazją do zaprezentowania nowego projektu szkoleniowego ukierunkowanego na budowanie potencjału ETF, który pomoże związkom zawodowym rozwijać wiedzę i umiejętności w zakresie kształtowania przyszłości transportu w Europie Środkowej i Wschodniej.

Omówiono również działania podejmowane w ramach trwającej kampanii Fair Transport Europe. Europejscy pracownicy transportu borykają się z nieuczciwą konkurencją, dumpingiem socjalnym i wyzyskiem. Złe warunki pracy, niepewne umowy i niskie zarobki to ich codzienne problemy, zatem  związki zawodowe w sektorze domagają od pracodawców i polityków stworzenia warunków dla wysokiej jakości miejsc pracy dla pracowników transportu i bezpiecznej, niezawodnej obsługi klientów. Kulminacją Kampanii będzie międzynarodowy tydzień działań w marcu 2019 roku. -Wraz z nadchodzącymi wyborami europejskimi spodziewamy się od polityków wyraźnych zobowiązań, że będą bronić jakości pracy. Należy położyć kres nieuczciwej konkurencji i eksploatacji w sektorze transportu –podkreśla Eduardo Chagas.

dw

Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/18386-sekretarz-generalny-etf-eduardo-chagas-spotkal-sie-z-transportowcami-z-solidarnosci

 

We wszystkich regionach odbyły się odwiedziny i spotkania z posłami i senatorami Zjednoczonej Prawicy w ramach akcji informacyjnej sztabu protestacyjno-strajkowego NSZZ „Solidarność”. Z większością parlamentarzystów udało się spotkać. Przekazano im stanowisko Związku z postulatami.

Niestety w większości przypadków mogliśmy jedynie usłyszeć, że oni jako posłowie, senatorowie nic nie mogą i sugerowali spotkanie z władzami ZP. Niemniej parlamentarzyści zdeklarowali, że przekażą postulaty rządowi i władzom poszczególnych partii wchodzących w skład ZP.

Przypominamy, że głównymi postulatami Solidarności są: wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, podwyżki w państwowej sferze budżetowej na poziomie nie mniejszym niż podwyżki w służbach mundurowych,  podniesienia kwoty wolnej od podatku i całkowitego odmrożenia kwoty naliczania funduszu socjalnego. (pełna lista postulatów tutaj>>>)

Sztab oceniając efekty akcji zdecydował o uruchomieniu kolejnych działań. W pierwszej kolejności będą akcje we wszystkich regionach. Sztab powołał również grupę roboczą do opracowania kolejnych. O terminach i szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Niezależnie od powyższego, Solidarność deklaruje otwartość na dialog.

ml

Źródło:
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18376-sztab-zdecydowal-o-kolejnych-akcjach-solidarnosci

 

IMG 20190131 WA0002 130 stycznia 2019 r. w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przy ul. Prostej 30 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ "Solidarność" z przedstawicielami Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF). W spotkaniu udział wzięli: Sabine Trier - Zastępca Sekretarza Generalnego ETF, Michaela Nemeckova - Asystent ds. Transportu Kolejowego i Miejskiego Transportu Publicznego, Bogdan Kubiak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Henryk Grymel - Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" oraz Wiesław Pełka - Zastępca Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność".
Strony prowadziły dyskusję w temacie problemów kolei europejskich i kolei polskich, wynikających z wprowadzenia IV pakietu kolejowego, a w szczególności dotyczących liberalizacji międzynarodowych przewozów pasażerskich i modelu regionalnego transportu publicznego.
Podniesiono również kwestie dumpingu socjalnego oraz czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Obydwie strony zgodnie stwierdziły, iż dla zachowania bezpieczeństwa sprawa czasu pracy wspomnianych wyżej pracowników powinna zostać uregulowana w prawodawstwie europejskim.

Uczestnicy spotkania wskazali również potrzebę wprowadzenia, we wszystkich krajach europejskich, sektorowego układu zbiorowego pracy, który obowiązywałby obligatoryjnie wszystkich przewoźników działających na terenie danego kraju.

Kolejne spotkanie, z inicjatywy Sekretarza Generalnego ETF - Eduardo Chagas, odbędzie się 5 lutego 2019 r. w Gdyni.