foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

drogiOtwierając stronę internetową, pragniemy przedstawić naszą organizację oraz przybliżyć główne problemy drogownictwa, w których rozwiązywaniu Sekcja Krajowa Drogownictwa NSZZ "Solidarność" uczestniczy.
SKD "S" liczy 2.684 członków,pracowników zatrudnionych w różnych sektorach drogownictwa. Administrację dróg krajowych reprezentuje Forum Pracowników Administracji Drogowej .Przedsiębiorstwa drogowo- mostowe - Forum Pracowników Przedsiębiorstw Drogowo - Mostowych . Swoich przedstawicieli ma również drogownictwo samorządowe.
Liczne transformacje jakie w okresie minionych 10 lat przechodziło drogownictwo, to przede wszystkim wydzielenie w 1992 r. z administracji drogowej wykonawstwa przedsiębiorstw drogowych . Kolejne zmiany miały miejsce wraz z wejściem w życie reformy administracji państwowej i samorządowej nastąpił nowy podział sieci dróg,część pracowników administracji trafiła do jednostek samorządowych. Zmiany aktualne to połączenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych z Agencją Budowy i Eksploatacji Autostrad. Najbliższe projekty zmian systemowych obejmują wprowadzenie opłat za korzystanie z dróg krajowych winiet oraz powołanie w miejsce Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad spółki z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa.

Proces zmian, jakie zachodzą w drogownictwie, determinuje naszą działalność .Ta działalność to opiniowanie aktów prawnych dotyczących funkcjonowania drogownictwa w tym zakresie podejmowaliśmy również własne inicjatywy, obrona praw pracowniczych i przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z redukcją zatrudnienia, utratą pracy przez naszych członków w tym celu przygotowaliśmy szereg projektów osłon socjalnych . Staramy się być wszędzie tam, gdzie decyduje się o przyszłości drogownictwa. Nasze działania przedstawiamy na zewnątrz, w mediach. Mamy nadzieję, że nowa forma przekazu, jaką jest internet, pozwoli przybliżyć i lepiej zrozumieć problemy drogownictwa. Będziemy o nich pisać bardziej szczegółowo. Internet to również lepsza forma komunikacji ze wszystkimi, których te problemy interesują, do czego gorąco Państwa pragniemy zachęcić.

 

blockheadericon Rada Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ"Solidarność"

 

1. Andrzej Tracz   - Przewodniczący
2. Sławomir Kubera   - Z-ca Przewodniczącego  
3. Andrzej Wrzałek
4. Wacława Onuszkiewicz  
5. Aleksandra Bilska Piaseczna
6. Jacek Ciechanowicz    
7. Andrzej Sokołowicz    
8. Ryszard Słowiński
9. Wiesław Koza
10. Henryk Komoń
11. Zbigniew Kowalczyk
12. Krzysztof Mróz
13. Magdalena Tuliszewska Z-ca Przewodniczącego
14. Rafał Sałabun - SekretarzblockheadericonCzłonkowie Prezydium Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ"Solidarność"

 

1. Andrzej Tracz Przewodniczący
2. Sławomir Kub era – Z-ca   Przewodniczącego
3. Magdalena Tuliszewska Z-ca   Przewodniczącego
4. Jan Sawicki
5. Zbigniew Kowalczyk
6. Wiesław Koza
7. Ryszard Słowiński
8. Jacek Ciechanowicz
9. Andrzej Sokołowicz
10. Andrzej Wrzałek
11. Rafał Sałabun - SekretarzblockheadericonKomisja Rewizyjna Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ"Solidarność"

 

1. Artur Misiuk
2. Grzegorz Kodłubański
3. Jerzy Cygan