foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

drogiOtwierając stronę internetową, pragniemy przedstawić naszą organizację oraz przybliżyć główne problemy drogownictwa, w których rozwiązywaniu Sekcja Krajowa Drogownictwa NSZZ "Solidarność" uczestniczy.
SKD "S" liczy 2.684 członków,pracowników zatrudnionych w różnych sektorach drogownictwa. Administrację dróg krajowych reprezentuje Forum Pracowników Administracji Drogowej .Przedsiębiorstwa drogowo- mostowe - Forum Pracowników Przedsiębiorstw Drogowo - Mostowych . Swoich przedstawicieli ma również drogownictwo samorządowe.
Liczne transformacje jakie w okresie minionych 10 lat przechodziło drogownictwo, to przede wszystkim wydzielenie w 1992 r. z administracji drogowej wykonawstwa przedsiębiorstw drogowych . Kolejne zmiany miały miejsce wraz z wejściem w życie reformy administracji państwowej i samorządowej nastąpił nowy podział sieci dróg,część pracowników administracji trafiła do jednostek samorządowych. Zmiany aktualne to połączenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych z Agencją Budowy i Eksploatacji Autostrad. Najbliższe projekty zmian systemowych obejmują wprowadzenie opłat za korzystanie z dróg krajowych winiet oraz powołanie w miejsce Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad spółki z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa.

Proces zmian, jakie zachodzą w drogownictwie, determinuje naszą działalność .Ta działalność to opiniowanie aktów prawnych dotyczących funkcjonowania drogownictwa w tym zakresie podejmowaliśmy również własne inicjatywy, obrona praw pracowniczych i przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z redukcją zatrudnienia, utratą pracy przez naszych członków w tym celu przygotowaliśmy szereg projektów osłon socjalnych . Staramy się być wszędzie tam, gdzie decyduje się o przyszłości drogownictwa. Nasze działania przedstawiamy na zewnątrz, w mediach. Mamy nadzieję, że nowa forma przekazu, jaką jest internet, pozwoli przybliżyć i lepiej zrozumieć problemy drogownictwa. Będziemy o nich pisać bardziej szczegółowo. Internet to również lepsza forma komunikacji ze wszystkimi, których te problemy interesują, do czego gorąco Państwa pragniemy zachęcić.

 

blockheadericon Rada Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ"Solidarność"

- Sławomir Kubera - Przewodniczący
- Monika Berej - Z-ca Przewodniczącego
- Wiesław Koza - Z-ca Przewodniczącego
- Rafał Sałabun - Z-ca Przewodniczącego
- Tomasz Buczkowski - Członek
- Jerzy Cygan - Członek
- Jacek Ciechanowicz - Członek
- Zbigniew Kowalczyk - Członek
- Marek Myślisz - Członek
- Zygmunt Tracz - Członek
- Jan Sawicki - Członek


blockheadericonCzłonkowie Prezydium Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ"Solidarność"

- Sławomir Kubera - Przewodniczący
- Monika Berej - Z-ca Przewodniczącego
- Wiesław Koza - Z-ca Przewodniczącego
- Rafał Sałabun - Z-ca Przewodniczącego / Sekretarz
- Zygmunt Tracz - Członek
- Jan Sawicki - Członek

blockheadericonKomisja Rewizyjna Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ"Solidarność"

- Ryszard Słowiński
- Przemysław Młyński
- Marian Gębski