foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Zgodnie z zapowiedzią ruszyła wspólna akcja Tygodnika Solidarność, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Państwowej Inspekcji Pracy, której celem jest wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej przy umowach zleceniach.

KK NSZZ "Solidarność"

Jeśli wynagrodzenie będzie niższe niż 13 zł (brutto) za godzinę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a my przekażemy właściwemu oddziałowi PIP informację o nieprawidłowościach. Ten na podstawie zgłoszenia dokona kontroli. Jeśli inspektor PIP w ramach kontroli potwierdzi zarzuty, może nałożyć mandat lub skierować wniosek do sądu. W skrajnych przypadkach grzywna może wynieść nawet do 30 tys. zł.

Czytaj więcej...

Związkowcy z Port Gdański Eksploatacja alarmują o dramatycznej sytuacji jednej ze strategicznych firm portowych.

fot. Wikimedia Common

- My pracownicy Portu Gdański Eksploatacja, głęboko zaniepokojeni sytuacją ekonomiczną oraz prawną naszego przedsiębiorstwa, apelujemy o podjęcie jak najszybszych działań, celem ratowania zakładu przed upadłością, a tym samym utratą miejsc pracy dla 400 pracowników – piszą portowcy z Portu Gdańsk Eksploatacja w liście otwartym do premier Beaty Szydło i prezesa PiS posła Jarosława Kaczyńskiego.

Sytuacja spółki, centrum i „serca” gdańskiego portu, jest dramatyczna.

Czytaj więcej...

2 grudnia 2016 roku portowcy z afiliowanych w ITF/ETF związków protestowali pod biurem firmy Northern Europeean Unifideer w Danii, w Aarhus aby kontynuować kolejny etap europejskiej kampanii ITF/ETF dotyczącej mocowania ładunków.

fot. G. Daleki

Ta żywa i głośna demonstracja miała na celu zwiększenie presji na Unifeeder, by firma zawarła porozumienie z ITF, które gwarantowałoby, że prace dotyczące mocowania i rozmocowywania ładunków są zarezerwowane wyłącznie dla dokerów. W demonstracji wzięli udział portowcy ze związków zawodowych afiliowanych w ITF: z Niemiec, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Belgii, Holandii, Polski i z Danii.

Czytaj więcej...

Chodzi tu procedowaną w sejmie ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. W myśl zapisów uchwalonych przez sejm, przed skierowaniem ustawy do prac w senacie, przyjęto, że część obowiązków pracowników Służb Ochrony Lotniska przejmą celnicy. Stwarzało to zagrożenie zwolnienia z pracy ok. 1800 wyszkolonych i doświadczonych pracowników Służb Ochrony Lotniska we wszystkich portach lotniczych (w tym pracowników spółki ACS).
pixabay
Stąd interwencja wielu środowisk z wielu portów lotniczych, w tym skoordynowana interwencja Krajowej Sekcji Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Służb Lotniskowych.

Czytaj więcej...

23 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Posiedzeniu Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, pracodawców kolejowych oraz pracowników, przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel. Celem Zespołu jest prowadzenie dialogu społecznego i godzenie interesów wszystkich uczestników rynku kolejowego.

 posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa
Fot.  Wiceminister Andrzej Bittel podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa

Na spotkaniu omówiono zmiany Regulaminu Zespołu oraz sprawy związane z powołaniem podzespołu do spraw zakładów zaplecza kolei i harmonogramów działania podzespołów roboczych, powołanych na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa 1 czerwca 2016 r.

Do prac Zespołu Trójstronnego włączone zostały, obok MIB, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.

Źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797535-p_1.htm