foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

23 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Posiedzeniu Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, pracodawców kolejowych oraz pracowników, przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel. Celem Zespołu jest prowadzenie dialogu społecznego i godzenie interesów wszystkich uczestników rynku kolejowego.

 posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa
Fot.  Wiceminister Andrzej Bittel podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa

Na spotkaniu omówiono zmiany Regulaminu Zespołu oraz sprawy związane z powołaniem podzespołu do spraw zakładów zaplecza kolei i harmonogramów działania podzespołów roboczych, powołanych na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa 1 czerwca 2016 r.

Do prac Zespołu Trójstronnego włączone zostały, obok MIB, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.

Źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797535-p_1.htm

http://www.fronda.pl/site_media/media/uploads/article/.thumbnails/polska_norwegia-684x310.jpgInformujemy marynarzy, iż porozumienie dotyczące przeniesienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia społecznego dla polskich marynarzy pracujących na statkach podnoszących banderę drugiego rejestru norweskiego (NIS) zostało przedłużone.Porozumienie przenosi obowiązek ubezpieczeniowy z Norwegii do Polski  na kolejne 3 lata począwszy od 01.01.2017 roku. Z informacji otrzymanych w Departamencie Ubezpieczeń i Składek ZUS dnia 03 stycznia 2017 został rozesłany cyrkularz ze stosowną informacją do wszystkich oddziałów ZUS w Polsce.

"Solidarność” czeka na porozumienie
fot. P. Machnica

Możliwość porozumienia się głównych sił parlamentarnych powoduje, że należy w tym momencie powstrzymać się od czynnych działań. - Trzeba dać szansę na powrót do normalności – zdecydowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, która wczoraj obradowała w Gdańsku na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu.
 
- Narracja opozycji, która sama nazywa siebie opozycją totalną, ma na celu stworzenie wrażenia totalnego chaosu w kraju. Metoda ta obliczona jest na wywołanie konfrontacji społecznej, paraliżu państwa, a w konsekwencji na przejęcie władzy. Ten sposób działania niemający nic wspólnego z demokracją i niszczący kulturę polityczną, niezbędną do funkcjonowania demokratycznych instytucji, nie może być akceptowany – czytamy w stanowisku wydanym po obradach Komisji Krajowej czytamy.
 
Zdaniem Związku źródłem takich działań jest zakwestionowanie przez część opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej wyników ostatnich wyborów, co w istocie jest opozycją wobec społeczeństwa, które takiego wyboru dokonało.
 
- NSZZ „Solidarność” apeluje o uszanowanie zasad demokracji konstytucyjnej, zaprzestanie totalnej opozycji wobec decyzji polskiego społeczeństwa wyrażonej przy urnach wyborczych – czytamy dalej w stanowisku.

Czytaj więcej...

Związkowcy i pracodawcy wspólnie apelują o dialog fot.W.Obremski
 
"Solidarność" Transportowców podpisała razem z pracodawcami apel do rządu o podjęcie niezwłocznych działań w celu uregulowania sytuacji prawnej kierowców przebywających w podróży służbowej.
 
Sytuacja prawna kierowców pozostaje nieustabilizowana. Trybunał Konstytucyjny podważył rozporządzenie MPiPS jako samoistnej podstawy prawnej wypłacanych świadczeń z tytułu podróży służbowej. Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" oraz Transport i Logistyka Polska podjęły współpracę w celu wypracowania rozwiazań socjalnych dla pracowników sektora, w szczególności w kwestii należności z tytułu podróży służbowych, czasu pracy i warunków pracy.
 
We wspólnym stanowisku skierowanym do ministra infrastruktury i budownictwa zwracają się do rządu z propozycją podjęcia dialogu, zaznaczając jednak, że impuls do takich działań razem z projektem zmian w przepisach powinien wyjść od strony rządowej.

Czytaj więcej...

Opłatkowe spotkanie branżowe w sali BHP fot.P. Machnica


- Chciałabym, abyśmy w dialogu i porozumieniu wypracowywali rozwiązania zgodne z prawami pracowniczymi i naszą gospodarką - mówił Piotr Duda, szef Komisji Krajowej podczas spotkania w Gdańsku ze strukturami branżowymi NSZZ "Solidarność" - To był dla nas trudny, ale dobry rok. Życzmy sobie, aby nasze plany w 2017 roku też zostały osiągnięte.
 
W sali BHP szefowie sekretariatów i sekcji krajowych branżowych spotkali się na corocznym spotkaniu branżowo - opłatkowo- noworocznym w sali BHP w Gdańsku. Spotkanie rozpoczął Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK odpowiedzialny za struktury branżowe, który przywitał gości. Związkowcy minutą ciszy uczcili pamięć Longina Komołowskiego, polityka i działacza społecznego przez wiele lat związanego z "Solidarnością". Przewodniczący KK poinformował, że złożył już  wniosek, aby sala plenarna w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie nosiła imię zmarłego.
 
 
- To był trudny, ale i naprawdę dobry rok dla nas. Nie wiedzieliśmy czy nareszcie politycy będą się wywiązywali z obietnic przedwyborczych - mówił podczas swojego wystąpienia lider "Solidarności" - To był rok żniw związkowych. W poprzednich latach obsiewaliśmy i wreszcie nadszedł czas dobrych zbiorów.

Czytaj więcej...