foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Plakat Droga Krzyżowa 2020
W obliczu dramatycznej sytuacji świata pracy w Polsce, odwołana z powodu kwarantanny Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy odbędzie się i będzie transmitowana poprzez łącza internetowe.

Doroczna Droga Krzyżowa, która szła ulicami Warszawy od grobu księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu dorocznie współorganizowana była przez NSZZ Solidarność a udział w niej brały zawsze liczne grupy zawodowe. W tym roku nabożeństwo transmitowane będzie z jednego z najbardziej wymownych miejsc sanktuarium księdza Jerzego Popiełuszki czyli z sali pogrzebowej Muzeum księdza Jerzego.

Czytaj więcej...

318317ec850feb34f2a14446375c918f XL
Zagrożenie epidemią koronawirusa to ogromne wyzwanie dla zakładów pracy. Wielu pracodawców wprowadziło tzw. pracę zdalną. Dla większości pracowników to zupełnie nowa sytuacja, która rodzi liczne pytania.  Poniżej prezentujemy przygotowane na podstawie informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzi na najczęstsze z nich:
 
Czy pracodawca może obecnie nakazać swoim pracownikom pracę zdalną?
Tak, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa pracodawca może nakazać swoim pracownikom pracę zdalną. Wynika to z zapisów tzw. specustawy, czyli specjalnej ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa.

Czytaj więcej...

Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ Solidarność przygotowuje się do wzmocnienia działań związanych z szeroką obecnością obywateli państw trzecich na rynku transportowym.

– Obywatele państw trzecich w tym obywatele Ukrainy muszą mieć zagwarantowane godne warunki pracy, w tym prawo do przerw w prowadzeniu pojazdu zapewniających wszystkim bezpieczeństwo na drogach – komentuje Tadeusz Kucharski, przewodniczący sekcji. – Kierowcy branży transportu drogowego doświadczają coraz większych wyzwań. Nie można zapominać o brakach w infrastrukturze drogowej (bezpieczne parkingi, miejsca do spania, urządzenia do odladzania samochodów) w całej Europie – dodaje działacz.

W dniach 20 i 21 lutego w Wiedniu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach międzynarodowego projektu Transfair. Liderem projektu jest austriacka Forba a NSZZ „Solidarność”- jednym z partnerów. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie projektu.

Podczas spotkania ustalono, że strona polska wraz z niemieckim partnerem, którym jest Faire Mobilität przygotuje opracowanie dotyczące płacy minimalnej dla kierowców transportu międzynarodowego w Polsce i w Niemczech. Obok tego zadania zostanie przygotowany raport w zakresie udziału obywateli państw trzecich (państw pozaunijnych) na polskim i niemieckim rynku transportowym. Drugie zadanie jest o tyle trudne, że w najbliższym czasie Republika Federalna Niemiec zmieni przepisy dotyczące dostępu do swojego rynku pracy dla obywateli państw pozaunijnych, co może mieć znaczenie także dla branży transportowej.

Czytaj więcej...


Transportowe związki pracodawców i związki zawodowe kierowców często spierają się o zasady wynagradzania, kwestie socjalne, zakres i głębokość ingerencji krajowych i unijnych regulacji w relacje pracownik – pracodawca, a także w wielu innych istotnych dla obu stron kwestiach. Są jednak obszary, w których współpraca, a nawet mówienie jednym głosem są nie tylko możliwe, ale i wręcz pożądane. Takim obszarem jest i powinno być przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Dla transportowców bezpieczeństwo ma wymiar nie tylko ludzki, ale także ekonomiczny. Nawet pozornie małe zdarzenia czy kolizje generują znaczne koszty dla pracodawców, a także mogą mieć wpływ na wynagrodzenie kierowców.

Dlatego związek pracodawców Transport i Logistyka Polska oraz Sekcja Krajowa Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” zawarły „Porozumienie na rzecz odpowiedzialnego i bezpiecznego transportu drogowego” które zostało oficjalne podpisane podczas konferencji 24 lutego br. w Warszawie. Organizacje chcą jednym głosem mówić o bezpieczeństwie na drodze. O warunkach jakie na tych drogach panują. I o wszystkich czynnikach, jakie ich zdaniem mają wpływ na to bezpieczeństwo.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego nie sprowadza się bowiem wyłącznie do zmiany zasad ruchu drogowego w celu ułatwienia znalezienia winnego zaistniałej tragedii oraz ciągłym podwyższaniu wysokości mandatów i innych sankcji. Zdaniem organizacji należy identyfikować źródła tragedii na drogach i podejmować działania właśnie w tych wrażliwych miejscach.

Dla przykładu jedną z takich okoliczności – źródeł wypadków - jest niewątpliwie zmęczenie kierowcy, brak odpoczynku i stres. Kondycja zawodowych kierowców zależy w dużej mierze od przestrzegania zasad dotyczących czasu kierowania pojazdem, odbioru przerw i okresów odpoczynku.

Czytaj więcej...

Resized 20200206 13580958936. lutego w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku odbyło się spotkanie Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" z przewodniczącym Piotrem Dudą, przy udziale przedstawiciela Europejskiej Federacji Transportowców, Josefa Maurer.

Przewodniczący Rad krajowych sekcji przedstawili aktualną sytuację i bieżące problemy w poszczególnych branżach zrzeszonych w Sekretariacie Transportowców. Przewodniczący P. Duda zadeklarował pomoc w rozwiązaniu przedstawionych kwestii.

W dalszej części posiedzenia Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców, w Tczewie, uczestnicy dyskutowali m.in. o przynależności struktur KST do Europejskiej Federacji Transportowców. Dla przypomnienia, Krajowa Sekcja Kolejarzy, we wrześniu 2019 r., podjęła decyzję o wystąpieniu ze struktur ETF. Powodem był drastyczny wzrost składki członkowskiej (ponad 100%), brak tłumaczenia symultanicznego w języku polskim na posiedzeniach ETF i tym samym niemożność aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Przedstawiciel ETF(Senior Operations Manager), Josef Maurer zaproponował rozważenie przez Krajową Sekcję Kolejarzy podjętej decyzji i zasugerował złożenie wniosku do władz ETF o obniżenie składki.

Prezydium postanowiło ponadto ponowić wniosek o pilne spotkanie z minister rodziny, pracy i polityki społecznej w tematach:

1) Płaca minimalna w transporcie drogowym oraz podwyższenie kwoty diety w delegacji krajowej i zagranicznej.
2) Warunki zatrudnienia i szkolenia dokerów. Niebezpieczeństwa wynikające z zatrudniania obcokrajowców bez znajomości języka i szkoleń przez agencje pracy tymczasowej.
3) Problem samozatrudnienia załóg w transporcie lotniczym.
4) Sprawa emerytur dla strażaków zatrudnionych w Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej.
5) Sprawa możliwości przejścia na emeryturę kolejarzy po przepracowaniu: 40 lat -mężczyźni, 35 lat - kobiety.
6) Kwestia ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy.