foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Resized 20200206 13580958936. lutego w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku odbyło się spotkanie Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" z przewodniczącym Piotrem Dudą, przy udziale przedstawiciela Europejskiej Federacji Transportowców, Josefa Maurer.

Przewodniczący Rad krajowych sekcji przedstawili aktualną sytuację i bieżące problemy w poszczególnych branżach zrzeszonych w Sekretariacie Transportowców. Przewodniczący P. Duda zadeklarował pomoc w rozwiązaniu przedstawionych kwestii.

W dalszej części posiedzenia Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców, w Tczewie, uczestnicy dyskutowali m.in. o przynależności struktur KST do Europejskiej Federacji Transportowców. Dla przypomnienia, Krajowa Sekcja Kolejarzy, we wrześniu 2019 r., podjęła decyzję o wystąpieniu ze struktur ETF. Powodem był drastyczny wzrost składki członkowskiej (ponad 100%), brak tłumaczenia symultanicznego w języku polskim na posiedzeniach ETF i tym samym niemożność aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Przedstawiciel ETF(Senior Operations Manager), Josef Maurer zaproponował rozważenie przez Krajową Sekcję Kolejarzy podjętej decyzji i zasugerował złożenie wniosku do władz ETF o obniżenie składki.

Prezydium postanowiło ponadto ponowić wniosek o pilne spotkanie z minister rodziny, pracy i polityki społecznej w tematach:

1) Płaca minimalna w transporcie drogowym oraz podwyższenie kwoty diety w delegacji krajowej i zagranicznej.
2) Warunki zatrudnienia i szkolenia dokerów. Niebezpieczeństwa wynikające z zatrudniania obcokrajowców bez znajomości języka i szkoleń przez agencje pracy tymczasowej.
3) Problem samozatrudnienia załóg w transporcie lotniczym.
4) Sprawa emerytur dla strażaków zatrudnionych w Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej.
5) Sprawa możliwości przejścia na emeryturę kolejarzy po przepracowaniu: 40 lat -mężczyźni, 35 lat - kobiety.
6) Kwestia ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy.

csm II Kongres Rozwoju Kolei 727b93f99d
29 stycznia na PGE Narodowym w Warszawie odbył się II Kongres Rozwoju Kolei, na którym rozmawiano o przyszłości i perspektywach transportu kolejowego w Polsce. Wzięło w nim udział kilkaset osób, w tym prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Inwestycje kolejowe, program Kolej+ oraz rozwój przewozów towarowych – to tylko kilka tematów, o których dyskutowali uczestnicy II Kongresu Rozwoju Kolei. W debatach udział wzięli m.in. przedstawiciele rządu RP, prezesi spółek kolejowych, liderzy opinii oraz reprezentanci świata nauki i władz samorządowych.

Głównym celem II Kongresu Rozwoju Kolei było wyznaczenie kierunków dalszego rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Ze względu na sukces ubiegłorocznej - 1. edycji Kongresu, Grupa PKP dostrzegła potrzebę kontynuacji wydarzenia. Sprawdziła się formuła, według której organizatorami były cztery Spółki Grupy PKP: PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP Intercity S.A. oraz PKP Cargo S.A.

Spółki PKP organizując Kongres, chciały pokazać, jak dzięki inwestycjom kolej zmienia się i rozwija, zyskując coraz mocniejszą pozycję transportową w Polsce oraz w Europie, a nawet na świecie. Dzięki rządowym programom przywracane są połączenia, modernizowane są linie kolejowe, a na wielu stacjach budowane są nowe perony i zwiększa się komfort obsługi pasażerskiej.

30830

Walczymy o podwyżki dla wszystkich pracowników budżetówki.

Protesty pod wszystkimi Urzędami Wojewódzkimi w kraju, które odbędą się w czwartek, 4 kwietnia, o godz. 15.00 są kolejnym działaniem Solidarności wobec załamania się rozmów z rządem w sprawie podwyżek w całej budżetówce. Domagamy się m.in.:

- Podwyżek w sferze finansów publicznych,
- Wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek
- Odmrożenie wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego (bez tych instrumentów rachunki za prąd wzrosną w przyszłym roku o kilkadziesiąt proc., a zakładom energochłonnym grozi likwidacja),
- Niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat

Fot. TS
Źródło: https://www.tysol.pl/a30830-O-co-walczy-NSZZ-Solidarnosc-

Ulotki do pobrania:
Ulotka_1
Ulotka_2

Czytaj więcej...