foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Warszawie, ul. Wileńska 2/4 odbędzie się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”. Początek spotkania o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej na IV piętrze.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Uchwała ws. terminu i miejsca XV Kongresu Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność".
 3. Uchwała ws. rozliczenia środków otrzymanych na wsparcie statutowych działań związku w 2017 r.
 4. Uchwała ws. pozyskania środków ma wsparcie działań statutowych w roku 2018.
 5. Uchwała ws. rozliczenia wykonania budżetu KST w roku 2017.
 6. Uchwała ws. preliminarza budżetowego KST na rok 2018.
 7. Uchwała ws. przyjęcia sprawozdania KST za rok 2017.
 8. Aktualna sytuacja pracownicza w poszczególnych branżach zrzeszonych
      w Krajowym Sekretariacie Transportowców.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.

  Przewodniczących prosimy, aby o terminie i miejscu posiedzenia Rady KST powiadomili członków Rady z poszczególnych Sekcji Krajowych.

Informujemy, iż posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. w Warszawie, ul. Wileńska 2/4. Początek spotkania o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej na IV piętrze.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Uchwała Rady KST w sprawie ustalenia klucza wyborczego na kadencję 2018-2022.
 3. Uchwała w sprawie powołania Komisji Wyborczej Krajowego Sekretariatu Transportowców.
 4. Informacja z prac Krajowej Komisji Wyborczej oraz Komisji Statutowej Krajowego Zjazdu Delegatów.
 5. Aktualna sytuacja pracownicza w poszczególnych sekcjach zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Transportowców.
 6. Wolne wnioski i sprawy różne.

Przewodniczących Rad Krajowych Sekcji prosimy, aby o terminie i miejscu posiedzenia Rady powiadomili członków Rady KST z poszczególnych krajowych sekcji.

Informujemy, iż w dniu 20 kwietnia 2017 r. w Warszawie, ul. Wileńska 2/4 odbędzie się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”. Początek spotkania o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej na IV piętrze.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Realizacja Uchwały KK nr 17/16 ws. zasad prowadzenia rozliczeń finansowych
  w ramach wyodrębnionej księgowości przez jednostki organizacyjne Związku nie posiadające osobowości prawnej.
 3. Uchwała ws. przyjęcia sprawozdania KST za rok 2016.
 4. Uchwała ws. rozliczenia środków otrzymanych na wsparcie statutowych działań związku w 2016 r.
 5. Uchwała ws. pozyskania środków ma wsparcie działań statutowych w roku 2017.
 6. Uchwała ws. rozliczenia wykonania budżetu KST w roku 2016.
 7. Uchwała ws. preliminarza budżetowego KST na rok 2017.
 8. Aktualna sytuacja pracownicza w poszczególnych branżach zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Transportowców.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.

Przewodniczących prosimy, aby o terminie i miejscu posiedzenia Rady KST powiadomili członków Rady z poszczególnych Sekcji Krajowych.

Pismo ws. terminu i miejsca posiedzenia Rady KST