foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

"Rok wyborczy jest rokiem podsumowania". Opłatek branżowy w Gdańsku fot. P. Machnica
-  Jest to od wielu lat pierwszy rok, w którym mogę powiedzieć, że uchwała programowa Związku przyjęta na Krajowym Zjeździe Delegatów w Bielsku- Białej została zrealizowana niemal w całości - mówił Piotr Duda podczas spotkania w Sali BHP. Szefowie branżowych sekratariatów i sekcji krajowych spotkali się na tradycyjnym opłatku w Gdańsku.
 
Na początu Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK odpowiedzialny za struktury branżowe, przywitał licznie przybyłych gości. Następnie związkowcy wysłuchali informacji na temat działalności Związku w minionym roku.
 
- To był dla nas trudny rok - rozpoczął przewodniczący KK Piotr Duda -  Ale i bardzo owocny. Choć ten rok jest rokiem wyborczym, więc i czasem podsumowania, to dla mnie jako przewodniczącego Komisji Krajowej podsumowanie jest co roku. I muszę z radością podkreślić, że jest to od wielu lat pierwszy rok, kiedy mogę powiedzić, że uchwała programowa Związku przyjęta na Krajowym Zjeździe  Delegatów w Bielsku- Białej została zrealizowana niemal w całości. W poprzednich latach 2010-2015 nie było żadnych przełomów, ale pracowaliśmy dalej - kontynował szef Związku - l jak widac zasialiśmy ziarno. To z naszych działań obecnie rządzący wyciągnęli wnioski i wpisali nasze postulaty w swoje programy wyborcze. I to im dało wygraną w wyborach parlamentarnych. A dzięki umowie programowej podpisanej przed wyborami z "Solidarnością", Andrzej Duda zapewnił sobie zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Ci ludzie zrozumieli, co jest ważne dla pracowników w całym kraju - wyjaśnił lider NSZZ.
 
W swoim wystąpieniu Duda poświęcił sporo miejsca dialogowi społecznemu. Zauważył, że choć rok 2017 był dobrym rokiem, to jednak dialog społeczny zaczął kuleć. Za ten stan rzeczy odpowiedzialna jest Henryka Bochniarz, która jako szefowa Rady Dialogu Społecznego "pakowała RDS w konflikty na poziomie Sejmu i Senatu". Jako przykład podał konflikt w sprawie reformy sądownictwa. "Solidarność" była przeciwna wikłaniu się w sprawę, jednak partnerzy chcieli koniecznie występować w roli mediatora, choć rada nie ma takich kompetencji. Obecnie przewodniczącą RDS została minister Rafalska, z którą szef Związku wiąże duze nadzieje. Jak podkreślał, minister Rodziny jest osobą, któr docenia wagę dialogu społecznego. Dialog społeczny na poziomie województw również odgrywa coraz ważniejsza rolę. Dzięki "Solidarności" zostały poprawione przepisy dotyczące finansowania WRDS. Szef KK zreferował też stan prac nad nowelizacją ustawy o RDS, ponieważ Zwiazwek czyni jak największe starania aby utrzymać niezależność rady od rządzących.
 
Nie było jeszcze w historii sytuacji, aby premier w swoim expose mówił o konieczności dialogu społecznego, tak jak ostatnio premier Morawiecki. Dla szefa Związku to bardzo dobry, ważny sygnał. Tym bardziej, że w przypadku tak ważnej ustawy jak o składkach zusowskich, konsultacje społeczne nie odbyły się w ogóle.  Duda przypomniał, że posłowie pochodzący z "Solidarności" głosowali zgodnie z linią partii PiS, nie biorąc w ogóle pod uwagę sprzeciwu Związku. Na szczęście po spotkaniu szefa "S" z Prezydentem RP,  ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego.  - Gdyby nie pan prezydent, byłoby o wiele gorzej - podkreślał Duda - Jestem  bardzo zawiedziony postawą naszych posłów, byłych działaczy związkowych, którzy zapomnieli skąd pochodzą  głosowali jak wytrawni działacze partii. To w opinii Piotra Dudy jest działanie niedopuszczalne. Wyraził jednak nadzieję, że jest to ostatni zgrzyt w relacjach z posłami.
 
Sporą część wystąpienia zajęły informacje na temat działań i spotkań z szefami kolejnych resortów. Przewodniczący KK zwrócił uwagę, że są ministrowie, którzy nie chcą rozmawiać i wobec których należy stosować różne inne naciski. Ponieważ sytuacja w branżówce się nie zmienia, a zarobki są zamrożone od wielu lat, tylko stanowcza i silna akcja Związku może przyczynić się do sukcesu. Czasami nie da sie inaczej protesować, niż na ulicy. Rząd bazuje na tym, że "rozgrywa" budżetowkę. Trzeba akcji na ulicy, wskazał lider Związku.
 
Przewodniczący NSZZ omówił najważniejsze priorytety dla Związku w nadchodzącym roku. Jest to między innymi rozwój układów zbiorowych pracy. W tej chwili branżowych układów właściwie nie ma. - Chcemy iść w tym kierunku, aby państwo stymulowało rozwój uzp - wyjaśnił.  "Solidarność' razem z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje się do prac nad przepisami, które będą obligowały pracodawców do wprowadzania układów w firmach. W listopadowym referndum 
 
Kolejnym priorytetem wyznaczonym na 2018 rok jest wolność zwiazkowa. Państwo nie radzi sobie z art.12 Konstytucji RP, w którym mowa jest o wolności do zrzeszania się w związki zawodowe. Gwarantem tego zapisu jest państwo. Rzeczywistość jednak wygląda inaczej, bezprawne wyrzucanie działaczy związkowych z pracy nie jest działaniem odosobnionym. Związek przygotowuje w lutym konferencję na ten temat, wcześniej jednak lider NSZZ spotka sie z ministerem sprawiedliwości, żeby prozmawiać o problemie i możliwościach jego rozwiązania. 
 
Ponieważ nie udało się doprowadzić do możliwości wliczania okresu składkowego do emerytury i nie nastąpił żadnen przełom w rozmowach na ten temat, Związek zapowiada powrót do prac nad emeryturami pomostowymi. W ocenie Dudy jest to o wiele bardziej realne, trzeba więc podjąć starania, żeby wrócić do prac nad tym tematem. 
 
Kolejna bardzo ważna sprawa to wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Pracy. Chodzi o zwiększenie możliwosci działania dla inspektórów PIP, zwiększenie kompetencji. Związek sprzeciwia się również próbom oderwania PIP od Sejmu. Rządzący sie zmieniają, priorytety się zmieniają. Obecna sytuacja, kiedy PIP znajduje się przy Sejmie i odpowiada przed Radą Ochrony Pracy jest zdaniem szefa KK najlepszym rozwiązaniem z możliwych. 
 
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko jest patronem NSZZ "Solidarność". Przewodniczący KK przypomniał, że coroczna Pielgrzymka Ludzi Pracy, organizowana od lat w 3 niedzielę września jest wypełnieniem testamentu ks. Jerzego. Przewodniczący KK namawiał uczestników spotkania do jeszcze liczniejszego udziału w tym wydarzeniu, tak aby wszyscy razem mogli się modlić na Jasnej Górze w intencji ludzi pracy w Polsce.
 
Dalszą część spotkania zajęła dyskusja przedstawicieli struktur branżowych na temat aktualnych problemów.
 
 Spotkanie opłatkowe struktur branżowych ma już ponad dwudziestodwuletnią tradycję. Co roku przygotowuje je Dział Branżowo-Konsultacyjny KK.
 

Tutaj zobacz galerię zdjęć