foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

http://www.itfglobal.org/media/531767/ITF_logo_845x500px_SquareThumb.jpg?635482042480000000Komitet Koordynacyjny polskich związków zawodowych marynarzy i portowców afiliowanych w ITF podjął decyzję, aby w dniach 16-20 października 2017 r. przeprowadzić w polskich portach morskich Tydzień Akcji poświęcony zwalczaniu zagrożeń, które w swojej pracy napotykają marynarze i portowcy.
Tydzień Akcji przeprowadzany w polskich portach ma już prawie dwudziestoletnią tradycję i odbywa się co roku w ramach ogólnoświatowych kampanii ITF znanych jako kampanie przeciwko tanim banderom oraz przeciwko tanim portom angażując działaczy i wolontariuszy wszystkich afiliowanych w ITF związków zawodowych marynarzy i portowców.
W tym roku związki zawodowe chcą zmierzyć się z deregulacją oraz liberalizacją w dostępie do usług portowych w polskich portach, która nieprzerwanie postępuje od początku transformacji w Polsce powodując pogorszenie warunków pracy i płacy portowców, utratę tradycyjnych miejsc pracy, masowe zatrudnianie pracowników portowych w systemie dorywczym, prace przeładunkowe wykonywane przez załogi statków oraz utratę przez wielu polskich portowców ochrony wynikającej z układów zbiorowych pracy.

Pismo KSMMiR ws. Tygodnia Akcji - pobierz