foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

 

Komunikat

z posiedzenia Rady Sekretariatu Transportowców

NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 18 października 2007 r.

W dniu 18 października 2007 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”. Na posiedzeniu obecnych było 15 Członków Rady oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W trakcie obrad przedstawiono oraz omówiono aktualną sytuację pracowniczą w branżach zrzeszonych w Sekretariacie Transportowców. Przyjęto Uchwały: nr 67 ws. upoważnienia dla Rady SKK do negocjowania i podpisania ZUZP dla pracowników „PKP Przewozy Regionalne”, nr 68 ws. zmiany w budżecie ST na 2007 rok, oraz nr 69 ws. terminu i miejsca IX Kongresu Sekretariatu Transportowców. Rada postanowiła że IX Kongres odbędzie się 13 – 14 grudnia 2007 w Warszawie. Rada zapoznała się z opinią Działu Prawnego Komisji Krajowej dotyczącą projektu uchwały Komisji Krajowej ws. zasad tworzenia, rejestracji i funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych związku. Rada postanowiła, że zaraz po wyborach parlamentarnych powróci do emerytur dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze gdyż obecna ustawa obowiązuje tylko do końca 2008 roku. Prezydium Sekretariatu spotka się jeszcze raz przed Kongresem.                                                                                                                                                                 

                                                                                          Sekretarz  Zbigniew Kowalski