foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

 

Komunikat 

Dnia 17.11.2008 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Transportowców  NSZZ „Solidarność”.  W posiedzeniu  wzięło  udział 
13 członków Rady. Rada zapoznała się oraz omówiła  aktualną  sytuację  pracowniczą  w  poszczególnych branżach. Większość czasu poświęcono na  wyjaśnienie sytuacji w Sekcji PPKS wynikającej z rozwiązania za porozumieniem stron Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników transportu samochodowego. Dokonano analizy dotychczasowych akcji protestacyjnych prowadzonych w ramach dni protestów związkowych oraz omówiono dalsze działania w tym zakresie wynikające z harmonogramu ogłoszonego przez NSZZ „Solidarność”. Rada Sekretariatu zadecydowała że X Kongres Sekretariatu Transportowców odbędzie się w Warszawie w dniach 09 – 10.12.2008. 

                                                              Sekretarz Sekretariatu Transportowców

                                                                                               NSZZ „Solidarność”

                                                                                               Zbigniew Kowalski