foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Skład
Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców
NSZZ "Solidarność" - kadencja 2014-2018

 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Kubiak Bogdan Przewodniczący Rady
2. Grymel Henryk Z-ca Przewodniczącego Rady i Skarbnik
3. Kościk Andrzej Z-ca Przewodniczącego Rady
4. Podskalny Marek Z-ca Przewodniczącego Rady
5. Tracz Zygmunt Z-ca Przewodniczącego Rady
6. Kowalski Zbigniew Sekretarz Rady
7. Kucharski Tadeusz Członek Prezydium Rady
8. Pełka Wiesław Członek Prezydium Rady
9. Połom Mariusz Członek Prezydium Rady
10. Siarnowski Robert Członek Prezydium Rady
11. Bogatkowski Waldemar Członek Rady
12. Irla Mirosław Członek Rady
13. Knapp Dariusz Członek Rady
14. Kobus Zdzisław Członek Rady
15. Kokot Stanisław Członek Rady
16. Kosiorek Krzysztof Członek Rady
17. Kowalski Paweł Członek Rady
18. Kubera Sławomir Członek Rady
19. Leszek Alfred Członek Rady
20. Listewnik Tymoteusz Członek Rady
21. Majder Jan Członek Rady
22. Noworzyń Przesmysław Członek Rady
23. Sędek Maria Członek Rady
24. Sikora Henryk Członek Rady
25. Skroński Gerard Członek Rady