foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

                     Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców

                                                 NSZZ "Solidarność"

                                                 kadencja 2018-2022

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Grymel Henryk

Przewodniczący

2.

Pełka Wiesław

Zastępca Przewodniczącego

3.

Kościk Andrzej

Zastępca Przewodniczącego

4.

 Kowalski Zbigniew

Sekretarz

5.

Jasiński Zdzisław

Skarbnik

6.

Kokot Stanisław

Członek Prezydium

7.

Kubera Sławomir

Członek Prezydium

8.

Kucharski Tadeusz

Członek Prezydium

9.

Majder Jan

Członek Prezydium

10.

Kłosiński Maciej

Członek Prezydium

11.

Szornak Jacek

Członek Prezydium