foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Chodzi tu procedowaną w sejmie ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. W myśl zapisów uchwalonych przez sejm, przed skierowaniem ustawy do prac w senacie, przyjęto, że część obowiązków pracowników Służb Ochrony Lotniska przejmą celnicy. Stwarzało to zagrożenie zwolnienia z pracy ok. 1800 wyszkolonych i doświadczonych pracowników Służb Ochrony Lotniska we wszystkich portach lotniczych (w tym pracowników spółki ACS).
pixabay
Stąd interwencja wielu środowisk z wielu portów lotniczych, w tym skoordynowana interwencja Krajowej Sekcji Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Służb Lotniskowych.

W wyniku podjętych działań udało się doprowadzić do spotkania w dniu 25 października w MSWiA (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz dwóch spotkań w MIB (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), na których to spotkaniach przedstawiono zagrożenia wynikające z przyjętych poprawek oraz wspólne stanowisko obu Organizacji Związkowych, wyrażające konieczność usunięcia tych zapisów z ustawy o KAS – mówi  Robert Siarnowski przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej.

W efekcie działań w odrzucono poprawkę.

Źródło: Tysol