foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Związkowcy i pracodawcy wspólnie apelują o dialog fot.W.Obremski
 
"Solidarność" Transportowców podpisała razem z pracodawcami apel do rządu o podjęcie niezwłocznych działań w celu uregulowania sytuacji prawnej kierowców przebywających w podróży służbowej.
 
Sytuacja prawna kierowców pozostaje nieustabilizowana. Trybunał Konstytucyjny podważył rozporządzenie MPiPS jako samoistnej podstawy prawnej wypłacanych świadczeń z tytułu podróży służbowej. Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" oraz Transport i Logistyka Polska podjęły współpracę w celu wypracowania rozwiazań socjalnych dla pracowników sektora, w szczególności w kwestii należności z tytułu podróży służbowych, czasu pracy i warunków pracy.
 
We wspólnym stanowisku skierowanym do ministra infrastruktury i budownictwa zwracają się do rządu z propozycją podjęcia dialogu, zaznaczając jednak, że impuls do takich działań razem z projektem zmian w przepisach powinien wyjść od strony rządowej.
 
Strona społeczna oczekuje, że strona rządowa ułatwi wypracowanie "kompromisu pomiędzy zainteresowanymi stronami", ponieważ brak stosownych rozwiązań rzutuje negatywnie na status kierowcy i rodzi niepewność co do prawidłowego stosowania prawa przez pracodawców.
 
Apel dostępny TUTAJ.
 
hd