foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Zdjęcie użytkownika Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej.W dniach 06-08.06.2017 roku w Zakopanem odbyło się VI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej. Stało się tradycją, że gościem z Komisji Krajowej był Bogdan Kubiak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej. Podczas dyskusji jak zawsze służył dobra radą i wskazał kierunki w jakich powinniśmy się poruszać. Opowiedział również o pracach nad nowym systemem emerytalnym oraz innych projektach NSZZ Solidarność.
Gościem specjalnym, który przyleciał do nas specjalnie z Brukseli był Josef Maurer - Political Assistant for Civil Aviation (Asystent polityczny ds. lotnictwa cywilnego) w ETF (Europejska Federacja Transportowców). Mówił o związkowych problemach w Europie i o akcjach prowadzonych przez związkowców.
Podczas WZD KSPTLiOL Rada Sekcji potwierdziła Uchwałą przystąpienie do Sekcji kolejnych organizacji zakładowych. Nowi członkowie KSPTLiOL to: Organizacja Zakładowa z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, Organizacja Zakładowa z Portu Lotniczego Poznań-Ławica, Organizacja Zakładowa z Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice oraz Organizacja Zakładowa z Firmy ACS.


Łącznie członkami Sekcji jest już 12 Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych występujących na naszych lotniskach.
Jak zawsze najwięcej dyskusji było na tematy bieżące czyli problemy pojawiające się na lotniskach. Efektem tych dyskusji było sformułowanie trzech Stanowisk Sekcji.

Poniżej gotowe wersje Stanowisk WZD KSPTiOL, które uchwaliliśmy w Zakopanem. Stanowiska te trafią teraz do Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", które sprawdzi je pod kątem prawnym. Oczekujemy, że Prezydium Komisji Krajowej przychyli się do naszego zdania i pomoże w osiągnięciu celów nakreślonych w stanowiskach.
Jednocześnie będziemy działać na innych polach w osiągnięciu celu ze stanowisk, takich jak chociażby Zespół Branżowy d/s Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej, na którym to będziemy mogli przedstawić nasze stanowisko Panu Ministrowi Szmitowi oraz stronom zespołu.

Stanowisko nr 1_I cz.

Stanowisko nr 1_II cz.

Stanowisko nr 2_I cz.

Stanowisko nr 2_II cz.

Stanowisko nr 3

Stanowisko nr 4