foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

http://www.etf-europe.org/files/images/47088.jpg

etf

Przedstawiciele krajowych sekcji branżowych zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Transportowców NSZZ "Solidarność" uczestniczą w Kongresie ETF. Delegaci mają podjąć decyzje ws. programu działań ETF dla kolejnych władz oraz podtrzymać szczegółową debatę na temat najważniejszych zagadnień związanych ze zobowiązaniem ETF, aby stać zawsze po stronie swoich członków. Potrzeba analizy obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej jest ujęta w haśle, pod którym odbywa się Kongres "Uczciwy transport dla Europy - Sprawiedliwość Społeczna, Solidarność, Jedność” i wymaga dalszego wspólnego działania.

24 maja nastąpiło oficjalne otwarcie obrad Kongresu przez Eduardo Chagasa, przewodniczących hiszpańskich związków zawodowych oraz przedstawicieli Ministerstwa Transportu Hiszpanii oraz miasta Barcelona. Na sali obecni byli również komisarz Parlamentu Europejskiego V. Bulc oraz Minister Transportu Malty.